Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk de Meent – Hilversum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Meent
De Meent 10 1218 CB
Hilversum

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning somatiek

Zij werkt bij in praktijk dinsdag de hele dag en woensdagmiddag.

Wat doet een praktijkondersteuner somatiek?

Een praktijkondersteuner somatiek is een doktersassistente of verpleegster, die een speciale HBO-vervolgopgeleiding heeft gevolgd om bepaalde taken van de huisarts over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Op dit moment ziet zij in een bepaalde regelmaat de patiënten met Diabetes Mellitus en met chronische longziekten zoals COPD en astma op speciale spreekuren. Zij doet ook controles van de bloeddruk bij patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop (CVRM).  Voor longpatiënten doet zij de spirometrieën (longfunctieonderzoeken). Zo wordt de werkdruk van de huisarts verminderd, terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Gezamenlijk met de huisartsen volgt ze nascholingen op genoemde gebieden. We worden daarbij ondersteund door onze ketenpartner Rho-DM (een coöperatie van huisartsen in de regio).

De taken die de praktijkondersteuner uitvoert zijn vastgelegd in protocollen. Dat betekent dat de werkwijze is vastgelegd in overleg met de huisarts. Deze worden regelmatig geüpdate. Tevens worden de spreekuren van de praktijkondersteuner altijd zowel voor- als nabesproken met de huisarts. Na dit na overleg kan het zijn, dat u door haar of door de huisarts nog wordt teruggebeld als dat nodig is of afgesproken is.

 

Praktijkondersteuner GGZ

Zij werkt bij ons op donderdagochtend.

Wat doet een praktijkondersteuner GGZ? 

Een praktijkondersteuner GGZ heeft een vooropleiding tot SPVer (verpleegkundige voor de geestelijke gezondheidszorg) of een andere HBO vooropleiding om taken op dit vlak – geestelijke gezondheidszorg – over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Dat gaat bijvoorbeeld om hulp bij angst- en depressieve klachten, bij burn-out en verslavingsklachten etc.

Onze praktijkondersteuner gaat daarbij volgens een vaste werkwijze en in nauw overleg met de huisartsen met u in gesprek. Ook kan het zijn, dat er vervolg behandelingen worden geadviseerd in overleg met u en de huisarts. Daarover heeft de praktijkondersteuner een goed overzicht en ook goede toegang.

Sinds 2014 is er in de GGZ de driedeling gemaakt: POH-GGZ bij de huisarts (valt niet onder uw eigen risico), eerstelijns GGZ zoals de psycholoog voor ingewikkeldere begeleiding en tweedelijns GGZ voor chronische zorg. Er is met de andere lijnen snel overleg mogelijk voor eventueel noodzakelijke vervolgbehandelingen.