Uw Zorg online app – Huisartsenpraktijk de Meent – Hilversum

Uw Zorg online app

U kunt online uw zorg regelen wanneer het u uitkomt. Dit kan via de Uw Zorg online app. Download de app in de App Store (iOS) of Google Play (Android). Met de app heeft u altijd uw medische gegevens bij de hand. De communicatie vindt altijd plaats via een veilige verbinding.

Wat kan ik met de Uw Zorg online app?

Met de Uw Zorg online app en op de website van uw huisarts

  • kunt u online een afspraak maken,
  • stelt u vragen aan uw huisarts,
  • vraagt u gemakkelijk een herhaalrecept aan,
  • heeft u inzage in uw gegevens over uw gezondheid,
  • vindt u gegevens over uw huisartspraktijk.

Ook alles snel en veilig online regelen? Download nu de gratis app!

U kunt de app downloaden in de App Store of in Google Play.

Download in de iOS App Store
Download in Android Google Play

Een Windows Phone-versie is niet beschikbaar.

Hoe werkt de Uw Zorg online app?

Met de Uw Zorg online app heeft u inzage in uw actuele medicatiegegevens zoals bekend bij ons. U vraagt eenvoudig een herhaalrecept aan voor medicijnen die u vaak gebruikt.

Via de berichten module (eConsult) in de app kunt u medische vragen direct aan ons stellen. U kunt ter ondersteuning aan uw vraag een bijlage of foto meesturen. U ontvangt een melding zodra wij u hebben geantwoord. Let op! Voor spoedvragen belt u altijd de praktijk of de huisartsenpost.

U kunt een afspraak maken zonder wachttijd en wanneer het u uitkomt. Dat doet u in de online agenda. Bekijk de lege plekken in de agenda van uw huisarts en boek een afspraak. U kunt hier ook de reden van uw afspraak vermelden.

In uw medisch dossier staan de gegevens over uw gezondheid zoals uw klachten en ziektes, medicijnen, allergieën, uitslagen van onderzoeken en informatie over uw huisartsbezoeken. Handig in een overzicht.

In de app staan ook de adresgegevens, contactgegevens, openingstijden en een link naar onze website.

Hulp nodig? Bekijk de gebruikershandleiding en de instructievideo’s over het gebruik van Uw Zorg online via de app en de website van uw zorgverlener.

Deel uw ervaring

U kunt uw ervaringen delen via een speciale ‘feedback’ knop in het hoofdmenu van de app. Uw ervaringen worden gebruikt om de app te verbeteren.

Wettelijk recht op elektronische inzage per 1 juli 2020

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen onder de 16 jaar hebben met ingang van 1 juli 2020 wel recht op elektronische inzage en afschrift van het dossier wanneer zij daarvoor een verzoek indienen. Dit vloeit voort uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en is een toevoeging op het algemene inzagerecht dat sinds 1995 is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Aan het verzoek moet binnen een redelijke termijn voldaan worden. In de praktijk betekent dit: binnen een maand. De volgende situaties zijn van toepassing: 

  1. Voor kinderen jonger dan 12 jaar voeren de ouders of voogden die met het gezag zijn belast namens deze minderjarige alle patiëntenrechten uit, inclusief het inzagerecht;
  2. Een minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent in principe zelf de patiëntenrechten uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben wél recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling. Voor het verstrekken van een volledige elektronische afschrift of inzage in het dossier is toestemming van het kind noodzakelijk;
  3. Een minderjarige van 16 of 17 jaar oefent alle patiëntenrechten zelfstandig uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op medische informatie. 

In de praktijk dient een zorgverlenerdie een verzoek om (elektronische) inzage of afschrift van het medisch dossier van een minderjarige ontvangt, te controleren of de ouder of voogd die het verzoek indient met het gezag van het kind is belast. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is bovendien de toestemming van het kind nodig.  

Een ouder die niet met het gezag is belast (een situatie die bijvoorbeeld na een echtscheiding kan voorkomen) heeft op grond van het familierecht recht op algemene informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. Hier is sprake van een meer beperkt recht op informatie over de minderjarige. 

Een zorgverlener mag besluiten géén of slechts beperkte inzage of afschrift te verstrekken wanneer de privacy van derden hierdoor (ernstig) wordt geschaad of wanneer het verstrekken van de informatie in strijd is met goed hulpverlenerschap. Bijvoorbeeld in situaties waarin het belang van een kind wordt geschaad wanneer bepaalde informatie bij een ouder bekend wordt.

Veelgestelde vragen en meer informatie

Op de Uw Zorg online website vindt u antwoorden op veelgestelde vragen, een handleiding hoe u de app stap voor stap in gebruik kunt nemen en meer informatie over de app.