Spreekuren – Huisartsenpraktijk de Meent – Hilversum

Spreekuren

Heeft u een afspraak bij de huisarts nodig voor een verwijsbrief of verklaring? Wij adviseren u om eerst via deze link te kijken of u wel een afspraak/verwijzing nodig heeft.

Spreekuur Huisartsen
De huisartsen werken op consultbasis. Per afspraak van 10 minuten kunt u 1 probleem bespreken. Om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven is het van belang dat u van te voren goed nadenkt over wat u graag van de huisarts zou willen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Keuringen van eigen patiënten is helaas niet mogelijk.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch terugbelspreekuur
U belt tussen 08:00 en 10:30 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.

Visite
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 08:00u en 10:30uur.

Spreekuur diabetes
Onze  praktijkondersteuner diabetes zal u controleren voor de suikerziekte. Ze zal u onderzoeken, de bloedwaarden met u bespreken en zo nodig medicatie aanpassingen doen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de huisarts.

Spreekuur astma/COPD
Onze praktijkondersteuner COPD voert de controles uit bij mensen met de longziekten astma en COPD. Ze zal de medicatie bespreken, zo nodig aanpassen en longfunctietests uitvoeren.

Stoppen met roken spreekuur
In dit spreekuur ziet u de praktijkondersteuner astma/COPD. Hier kunt u handvatten krijgen om zelf te stoppen met roken. Ook worden de mogelijke medicijnen die kunnen helpen met stoppen met roken besproken.

Ouderenzorg
Ons ouderenteam bestaat uit praktijkondersteuner en de huisarts.  Samen brengen zij de groep kwetsbare ouderen in kaart en houden contact met ouderen met uiteenlopende problemen. Ze doen onderzoek naar dementie, helpen bij het in kaart brengen van zorgbehoefte en schakelt zo nodig samen met u extra zorg in. In het kader hiervan bezoekt het team ouderen aan huis.

Assistentenspreekuur
U kunt bij de assistente verder terecht (op afspraak) tussen 11:00 en 12:00 uur en tussen 15:30 en 16:00 uur voor:

  • Het meten van de bloeddruk
  • Aanstippen van wratten
  • Verzorgen van wonden
  • Oren uitspuiten (Op donderdag en vrijdag)
  • Hechtingen verwijderen
  • Zwangerschapstest
  • Urine onderzoek (vooral controle op infecties) > bel van te voren met de assistente
  • Bloedsuiker controle
  • vaccinaties en andere injecties
  • Zwachtelen om de benen

Praktijkondersteuner GGZ
U kunt terecht bij de praktijkondersteuner GGZ voor psychische problemen zoals angst, somberheid, rouw en levensfaseproblemen. Zij heeft meer tijd dan de huisarts om goed in kaart te brengen wat de belangrijkste problemen zijn. Zij werkt op donderdag ochtend, afspraken gaan via de huisarts.